Поле зору бінокля

Простір який ми є в стані побачити за допомогою нашого оптичного інструменту зветься полем зору. Можна його представити  у вигляді кутнього (кутнє поле зору) або лінійного (лінійне поле зору). Залежності між ними ілюструє нижчезгаданий малюнок:

Поле зору бінокля

Кутнє поле зору говорить нам який кут візуалізує в наших очах оптичний інструмент. Ми виражаємо його найчастіше в градусахх. Лінійне поле зору подається в метрах на 1000 метрів (у Європі і Азії) або в футах на 1000 ярдів (у США).

Докладний спосіб переходу з однієї системи на другу вимагає використання тригонометричної функції тангенс. Для малих кутів (поля зору біноклів і телескопів зазвичай не більші 10 градусів) тангенс даного кута можна наблизити самим кутом, поданим в радіанах. Користуючись з цього спрощення ми одержуємо найпростішу залежність між кутньою і лінійною мірою. Щоб отримати поле зору в метрах на 1000 метрів потрібно кутнє поле зору множити на 17.5. І так наприклад: бінокль, якого поле зору становить 6 градусів матиме лінійне поле зору 6*17.5 = 105 метрів на 1000 метрів. Бінокль з полем 2.5 градуса матиме лінійне поле зору 2.5*17.5 = 43.75 тобто 44 метри на 1000 метрів.

Поле зору бінокля